Kontrollansvarig i Åre, Krokom, Hammerdal & Strömsund

Ottossons Bygg AB är din byggare och takläggare i Åre. Vi erbjuder det mesta inom bygg, allt från nybyggnation till renovering och takläggning. Vi har all nödvändig utbildning och alla nödvändiga verktyg, så som grävmaskiner, hjullastare, lastbil och mycket mer vilket säkerställer att de verktyg mm som behövs för projektet alltid finns till hands.

Vi erbjuder helhetslösningar inom byggsektorn och vänder oss mot såväl företag som privatpersoner.

En av våra huvudsakliga sysslor är prefabricerade husdelar. Det innebär att vi antingen kan leverera golv, tak och väggar för sig, eller hela lägenhets- eller husmoduler.

Vi har även en certifierad kontrollansvarig inom företaget och åtar oss kontrollansvariges uppgifter. Ska du utföra större jobb, t.ex. nybyggnaion, rivning eller markarbeten lär du behöva en kontrollansvarig. En kontrollansvarig har som uppgift att säkerställa att ett projekt uppfyller kraven enligt bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige måste vara certifierad och ha en självständig ställning, d.v.s. inte arbeta på företaget som ska utföra arbetet.

  • Nybyggnation
  • Ombyggnation
  • Renovering
  • Takläggning
  • Snöröjning
  • Kontrollansvarig
  • Reparationer
  • Markarbeten
  • Uthyrning

Termografering

I vårt nordiska klimat är det viktigt att hus är konstruerade för att behålla maximalt av energin. Trots det så är det inte ovanligt att även nybyggda hus (utan avsikt) konstrueras med energiläckage. Värmeläckage kan uppstå i både primär nergrävd fjärrvärmeledning och i sekundär värmekulvert. Allt detta ökar naturligtvis energikostnaderna. Därför blir det allt vanligare att byggnadstermografera för att kontrollera täthet i fönster, isolering, tak och väggar.

Med termografering analyseras bland annat byggnaders isolering och eventuella värmeläckage. Vi lokaliserar golvvärmeslingor och nergrävda fjärrvärmerör, hittar läckage, analyserar fuktskador, kontrollerar lager i elmotorer under drift, med mera. På så vis kan diagnostisering av husets energiläckage ligga till grund för förbättringar, underhåll, reparationer och kostnadsbesparingar.